Wat is eerwraak?

wanhoopEerwraak is wraak nemen nadat iemand de regels binnen een gemeenschap heeft overtreden. Eerwraak heeft met de normen en waarden van een gemeenschap te maken en komt niet voort uit religie zoals de meeste mensen denken. Eerwraak stamt af uit de Middeleeuwen en komt vaak voor in landen waar een “schaamtecultuur” aanwezig is.

Foto: FaceMePLS

Vormen van eerwraak

 • angst aanjagen
 • dreigementen uiten
 • vrijheid beperken
 • psychische druk uitoefenen
 • gedwongen huwelijk en uithuwelijking
 • verbieden van huwelijk met zelfgekozen partner
 • terugsturen naar het land van herkomst
 • gedwongen abortus
 • gedwongen afstand van pasgeboren kind
 • afpakken van kinderen
 • uitstoting uit de familie / dood verklaren
 • mishandeling
 • verminking
 • moord

Daders zijn ook slachtoffers

Bij eerwraak wordt vaak alleen aandacht besteed aan de slachtoffers. Daarbij vergeet men de (potentiële) daders. Ook zij zijn slachtoffers. Daders kiezen er in de meeste gevallen niet zelf voor om eerwraak uit te voeren. Meestal zijn zij door de familie aangewezen om de eer van de familie te wreken. Een potentiële dader wordt, als hij eenmaal is aangewezen door de familie om de eer te wreken door moord, overstelpt door allerlei emoties van angst, twijfels, schaamte en onmacht. Liever wil hij niet de eer wreken, maar omdat de eer van zijn familie is geschonden en door de druk van zijn omgeving voelt hij zich gedwongen tot deze daad.

Foto preview: Resmi 17